Trachycarpus nanus

27,25218,00

Trachycarpus nanus – Dragonhead palm, Yunnan dwarf palm

Artikelnummer: n. v. Kategorie: